AlirezaAvini

درباره AlirezaAvini
کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
تیر, 1397 بدون نظر کارشناسی ارشد هنر, کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری دارای 3 رشته میباشد( منابع آزمون کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری ، منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فناوری معماری ، منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری و انرژی ، منابع آزمون کارشناسی ارشد طراحی صنعتی ، منابع آزمون کارشناسی ارشد فرش ...
ادامه مطلب
کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
خرداد, 1397 بدون نظر دسته‌بندی نشده
کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ، منابع آزمون کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع دستی ، منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر اسلامی ، منابع آزمون کارشناسی ارشد مطالعات موزه ، منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر ، منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران باستان کارشناسی ارشد هنرهای ...
ادامه مطلب
کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری طراحی
خرداد, 1397 بدون نظر کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری طراحی
مجموعه کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی دارای 3 رشته میباشد( کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری و طراحی ،  کارشناسی ارشد انیمیشن ، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ) که شما میتوانید با کلیک بر روی هرشته در لیست زیر اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب کنید: کارشناسی ارشد هنرهای ‌تصویری طراحی کارشناسی ارشد ...
ادامه مطلب
کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما
خرداد, 1397 بدون نظر کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما
کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما ، کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش ،  کارشناسی ارشد سینما ، کارشناسی ارشد تولید سیما ، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ، کارشناسی ارشد بازیگری ، کارشناسی ارشد تهیه کنندگی ، کارشناسی ارشد رادیو رشته ارشد هنرهای نمایشی وسینما دارای گرایشات مختلفی است ، شما میتوانید با کلیک ...
ادامه مطلب
ارشد هنر
خرداد, 1397 1 نظر ارشد هنر
ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، ارشد هنر ، ارشد طراحی شهری ، ارشد معماری ، ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی. کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد طراحی شهری  کارشناسی ارشد معماری کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و ...
ادامه مطلب